Омладински камп и бунгалови

Омладински камп и бунгалови

У Омладинском кампу налазе се два Бунгалова која могу да смјесте до 12 особа. Први бунгалов је већи и нуди четири двокреветне собе за угодан боравак до осам гостију. Свака соба садржи купатило са тушем. Други бунгалов је мањи и нуди двије двокреветне собе за 4 особе. Свака соба има купатило без туша, али постоје санитарни чворови са тушевима у кампу.

Омладински камп налази се на подручју Националног парка “Сутјеска” на Тјентишту, на 27-ом километру од Фоче и на око 200 метара од хотела “Младост”. Камп се простире уз ријеку Сутјеску, која је кристално чиста, а у непосредној близини се налази и највећи отворени базен на Балкану, површине 16000 м2. Кафе-бар Језеро се налази изнад базена и доступан је за све посјетиоце. У Омладинском кампу посјетиоци кампују већ 50 година, и он представља инфраструктурно уређен простор, недалеко од магистралног пута М20, за више од 100 шатора, а такође је могуће камповати и у камп кућицама. У кампу постоје два бунгалова, љетниковац и роштиљница, огњишта за ватру, средства за гашење пожара, санитарни простор са тушевима, ноћно освјетљење у цијелом кампу.

Сарајево је удаљено 93 км, Дубровник 142 км, Бања Лука 370 км, Београд 380 км.

Омладински камп на Тјентишту, на 200 метара од хотела Младост.

Кућни ред:

• Пријављивање од 14:00 – 21:30
• Ођављивање од 07:00 – 10:00
• Отказивање / плаћање унапријед – Отказивање 7-14 дана прије доласка, авансна уплата 30-50% од укупне цијене.
• Потребно је да гости приликом пријављивања покажу лични документ са фотографијом и кредитну картицу.
• Ђеца и кревети – Ђеца било ког узраста су добродошла. Ђеца узраста од 12 година и старија се у овом објекту сматрају одраслима.

• Правила о кревецима и додатним креветима – У овом објекту нису доступни кревеци. У овом објекту нису доступни додатни кревети.
• Без старосног ограничења – Не постоји старосно ограничење за пријављивање.
• Кућни љубимци – Кућни љубимци нису дозвољени.
• У објекту није могуће организовање момачких, девојачких вечери и сличних забава.
• Плаћање готовином или картицама (Виса, Мастер, Маестро)

Молимо вас да унапријед обавијестите смјештајни објекат Виле Волујак и Маглић о очекиваном времену доласка. Напомену можете да напишете у пољу за посебне захтјеве приликом резервисања. Приликом пријављивања гости морају да приложе важећи идентификациони документ са фотографијом и кредитну картицу. Напомињемо да се смјештај налази у националном парку. Сваком госту се наплаћује улазница за парк.

Објектом управља Јавна установа Национални парк Сутјеска

Подаци о компанији

13. јануара 1962. године Народна скупштина Босне и Херцеговине доноси закон о проглашењу подручја Сутјеске националним парком. Национални парк “Сутјеска” располаже бројним типовима смјештаја од хотелских јединица преко вила, павиљона, бунгалова до планинских кућа. Национални парк “Сутјеска” с правом носи епитет бисера Републике Српске. Најстарији и највећи национални парк у Републици Српској и Босни и Херцеговини простире се на 16.052,34 ха, а више од 66 одсто покривено је шумама, док остатак чине ливаде, пашњаци и голети. Управо због љепоте својих вриједности и чињенице да се ради о нетакнутој природи, овај национални парк 2000. године доспио је у ИИ категорију ИУЦН-а.

Коронавирус (COVID-19)
Због ситуације са корона вирусом (COVID-19), у овом објекту су тренутно уведене додатне мјере кад је ријеч о сигурности и чистоћи. Због ситуације са корона вирусом (COVID-19), ношење маске за лице је обавезно у свим заједничким просторијама.

Коронавирус (COVID-19)

Безбједност
• Особље се придржава свих сигурносних протокола које прописују локални органи власти
• Средство за дезинфекцију руку у смјештају и најважнијим просторијама

Чистоћа и дезинфекција
• Употреба средстава за чишћење која су ђелотворна против корона вируса
• Смјештај се дезинфикује између боравака
• Гости могу да откажу услугу чишћења смјештаја током свог боравка

Тип смјештаја

Бунгалови:
• Једнокреветни
• Двокреветни
Омладински камп
• Више од 100 шатора може да сепостави у кампу, а такође је могуће камповати и у камп кућицама.
• Љетниковац и роштиљница, огњишта за ватру, средства за гашење пожара, струја, санитарни простор са тушевима, ноћно освјетљење у цијелом кампу.

Правилник реда у кампу и опште одредбе

• Правила реда у кампу доносе се ради заштите интереса свих гостију (даље у тексту: кампера) у кампу

• Овим Правилима прописују се обавезе понашања кампера при кориштењу услуга смјештаја у кампу, као и начин коришћења уређаја и опреме у кампу.

ДОЛАЗАК

1. При доласку у камп кампер је обавезан пријавити се на рецепцији хотела „Младост“. Приликом пријаве кампер је дужан предати своје личне документе.

2. Приступ посјетиоцима у камп одобрава искључиво служба рецепцје хотела „Младост“.

КОРИШТЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА КАМПОВАЊЕ

1. Мјесто за постављање камп опреме одређује служба рецепције хотела „Младост“ зависно о расположивом простору унутар кампа.

2. Камперу је забрањено самовољно мијењати мјесто за камповање без одобрења службе рецепције хотела „Младост“.

3. Забрањено је паркирати возила унутар кампа.

4. Прије одласка из кампа кампер је обавезан уредити и довести у првобитно стање мјесто гђе је камповао.

УПОТРЕБА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

1. Кампери могу употребљавати електричне и комуналне уређаје коју су дужни правилно користити у сврху задовољења потребе за које су они намјењени.

2. Забрањена је употреба електричних уређаја који нису стандардизовани за употребу при камповању.

3. Прање посуђа и ођеће допуштено је само у за то предвиђеним просторима.

4. Умиваоници, корита, тушеви, писоари и њц морају се користити на исправан начин у складу са сврхом за коју су намјењени , водећи рачуна да се ради о санитарним уређајима за заједничку употребу свих кампера.

ЧУВАЊЕ ЛИЧНИХ СТВАРИ И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОЗЛИЈЕДЕ У КАМПУ

1. Кампер је дужан водити рачуна о својој имовини и стварима у кампу.

2. Управа НПС-а не преузима никакву одговорност за нестале или оштећене ствари у власништву кампера, те за несреће или озљеде у кампу које настану личном непажњом кампера.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У КАМПУ

1. Чврсти отпад кампери су обавезни бацати у контејнер за отпатке који стоји испред улаза у камп.

2. Забрањено је остављање и бацање чврстих отпадака изван за то предвиђеног мјеста.

3. Кампери су обавезни одржавати ред и чистоћу на мјесту гђе кампују.

4. Кампери су дужни чувати зеленило у кампу.

5. Забрањено је тргање грања, оштећивање и сјеча стабала.

ЈАВНИ РЕД И МИР У КАМПУ

1. Кампери су дужни поштовати јавни ред и мир у кампу.

2. Ноћни мир у кампу траје од 23:00 до 06:00 сати. У то вријеме забрањен је долазак посјетилаца у камп и стварање било какве буке.

3. Забрањена је употреба радија и ТВ пријемника, оглашавање и пјевање на начин да се ствара бука у кампу.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

1. Камп је опремљен опремом и средствима за гашење пожара којима се обавезно служе сви кампери.

2. Забрањено је паљење отворене ватре и паљење огњишта, осим на за то предвиђеним мјестима.

3. Забрањено је уношење у камп лако запаљивих горива, експлозивних средстава и сл.

4. У скучају избијања пожара у кампу или у непосредној близини, дужност кампера је одазвати се организованом гашењу.

ОСТАЛА ПРАВИЛА

1. У кампу или ближој околини пси се морају држати на узици и под наџором власника.

2. Разна оштећења, неисправност инсталација и опреме и свако непоштовање ових правила реда у кампу, кампер пријављује служби рецепције хотела „Младост“.

ПОСЉЕДИЦЕ НЕПРИДРЖАВАЊА ПРАВИЛА РЕДА У КАМПУ

1. Кампер је обавезан придржавати се свих одредаба Кућног реда.

2. Ако се утврди непоштовање кућног реда, Управа НПС-а може камперу који не поштује кућни ред отказати смјештај у кампу.

3. У случају отказивања смјештаја у складу са одредбама 2. ове тачке, кампер је дужан платити накнаду за насталу штету.

* Будите слободни и контактирајте нас за додатне информације, резервације и попусте за веће групе.