О парку

o parku - np sutjeska
istorija np sutjeska

Историја Парка

Налазимо се на простору спајања Босне, Херцеговине и Црне Горе што је својеврсна природна, културна и историјска специфичност. Истовремено то је космополитски и провинцијски простор изворне локалне архитектуре наспрам авангадних споменика
Најстарији и највећи Национални парк
у Босни и Херцеговини

Флора и Фауна

Разноврсност биљног и животињског свијета је један од основних мотива оснивања Националног парка.

Више 330 ендемсих, ријетких
и угрожених биљних врста

geologija - np sutjeska

Геологија

Очигледно је да простор Сутјеске има велику геолошку комплексност, а узрок те појавности су маркантни рељефни облици са израженом разноврсности.

Љепоту пејзажа твори изузетна
гео-морфолошка разноликост